v chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně


v Anežském klášteře

Proč individuální prohlídku?

Když se účastníte organizované prohlídky s velkou skupinou lidí, musíte se neustále přizpůsobovat celé skupině, nemůžete určovat tempo chůze ani trasu. Naopak s osobním průvodcem jste to Vy, kdo určuje tempo chůze a budete-li si přát, tak i to kam a kudy se půjde. Osobní průvodce je Vám plně k dispozici a bere ohledy přímo na Vaše potřeby, což od prohlídky s velkou skupinou nemůžete očekávat.

Takže proč je privátní prohlídka opravdu lepší?

  • Průvodce může přizpůsobovat prohlídku Vaším osobním požadavkům.
  • Je snazší klást průvodci otázky, které Vás zajímají.
  • V malé skupince jste většinou pouze s lidmi, se kterými se znáte (a se kterými máte většinou společné zájmy, či mají pro vaše zájmy pochopení).
  • Výklad průvodce uslyšíte lépe.
  • Snáze se prochází křivolakými uličkami Prahy.
  • Návštěva objektů je s méně lidmi mnohem jednodušší a příjemnějí.
  • Je možné navštívit místa, kam by se velká skupina nedostala.
  • V malé skupině odpadá jakýkoli stres spojený s přesouváním velkého počtu lidí. Neztratíte se a prohlídka města se stává více pohodovou.